Svunna tider

Det ursprungliga slottet uppfördes 1538 av Tage Ottosson Thott och fick namnet Eriksholm. Vid denna tid tillhörde Skåne Danmark. Den danska astronomen Tycho Brahes syster, Sophia bodde här som gift med sonen till Tage Ottosson Thott. Sophia hade, liksom sin bror, ett stort intresse för astrologi och astronomi. Här fanns också en omfattande kryddträdgård med läkeväxter. Borgen har tillhört tre släkter; Thott, Trolle och Bonde.

År 1680

År 1680 såldes borgen till Hille Trolle, änka efter den danska amiralen Nils Trolle. Under 1750-talet restaurerades slottet under ledning av den berömde rokokoarkitekten Carl Hårleman. Dåvarande ägaren, Fredrik Trolle, gjorde egendomen till fideikommiss. Han testamenterade Trolleholm till dottern Wiveka Trolle, som under sin livstid länge regerade här. Än idag försäkrar hon sig då och då om att allt står rätt till i hushållet...

Den blinde excellensen

Wiveka Trolles sonson, Gustaf Trolle-Bonde, tillträdde egendomen 1806 och förvandlade en ganska fattig byggd till ett modernt, välmående samhälle. På äldre dagar blev Gustaf Trolle-Bonde blind. Han omtalas därför ofta som “den blinde excellensen”.
Under 1880-talet lät greve Carl Johan Trolle-Bonde inreda det vackra biblioteket, inspirerat av det engelska lasarettsbiblioteket i Smithfield.
Totalt finns idag omkring 50 000 volymer. Biblioteket utgör en av Nordeuropas största privatägda boksamlingar.